Siedziba tymczasowa i adres do korespondencji  :  ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba   e-mail: stowarzyszenie.puchostu@gmail.com

powrót na stronę  główną

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną,   jest zarejestrowane

 w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego:

KRS  0000258946 ,  w Urzędzie Skarbowym:  NIP 6112596863

oraz posiada numer statystyczny:  REGON 020321800

Konto w Banku Zachodnim WBK SA   1 Oddział w Szklarskiej Porębie

nr 10 1090 1984 0000 0001 0573 7513

 

      Od 16 maja 2008 r. Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego - sygnatura sprawy : WR.IX NS-REJ.KRS/006322/08/197 ,  ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym  Nr 107 (2956) z dnia 3.06.2008 r. pod poz. 72595

Stowarzyszenie zostało powołane do życia  28 kwietnia 2006 roku w 102 rocznicę urodzin poety  i fraszkopisarza Jana Sztaudyngera, w latach 1946-50 mieszkańca Szklarskiej Poręby.  Nazwa stowarzyszenia nawiązuje do tomiku wierszy, który napisał Jan Sztaudynger  w Szklarskiej Porębie "Puch ostu"        przeczytaj>>
           

Adres siedziby tymczasowej :

Stowarzyszenie "PUCH OSTU"

58-580 Szklarska Poręba ul. Obrońców Pokoju 17

adres e-mail :  stowarzyszenie.puchostu@gmail.com

 

Można też napisać:

Maciej Dymarski

58-580 Szklarska Poręba ul. Franciszkańska 28

tel.  609 852 486

 Niektóre  cele Stowarzyszenia "PUCH OSTU": 

  • wspieranie uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży ze Szklarskiej Poręby (coroczne Stypendium Artystyczne im.J.I.Sztaudyngera )
  • kultywowanie pamięci poety i fraszkopisarza, mieszkańca naszego miasta, Jana Sztaudyngera (wystawy, mini muzeum, Salon Artystyczny Jana Sztaudyngera, trasy turystyczne - 2.V.2009r. została otwarta Duża Sztaudyngerowska Trasa Turystyczna i corocznie organizowany jest Rajd Sztaudyngerowski na tej trasie  a od  2010 roku impreza plenerowa   "Dotykanie sztuki - idąc i stojąc" 
  • zbieranie funduszy na Aulę ze sceną teatralną przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im.J.I.Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie (można przekazać  1% podatku )

e-mail: stowarzyszenie.puchostu@gmail.com    adres do korespondencji :  ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba