Siedziba tymczasowa i adres do korespondencji  :    ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba        e-mail: puchostu@wp.pl

powrót na stronę  główną
Salon Artystyczny Jana Sztaudyngera    - 10 czerwca 2011 r.


fot. A.Leszczawski23 czerwca ubiegłego roku został uroczyście otwarty w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im.J.I.Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie Salon Artystyczny Jana Sztaudyngera. Salon jako idea współpracy urzędów, placówek oświatowych, organizacji wszelkiego rodzaju a także osób indywidualnych w szerzeniu kultury w naszym mieście, a szczególnie w celu promowania regionalnych twórców i uzdolnionej młodzieży ze Szklarskiej Poręby.   

Realizując tę ideę współpracy spotkanie w ramach Salonu w dniu 10 czerwca odbyło się  w „Domu Carla i Gerharta Hauptmannów” Muzeum Karkonoskim w Szklarskiej Porębie.

Spotkanie otworzyła witając wszystkich przybyłych Pani Bożena Danielska, kierownik placówki.

Ponieważ ze względów zdrowotnych i organizacji swoich zajęć nie mogła do nas dotrzeć Pani Anna i Dorota Sztaudynger, prezes Stowarzyszenia „PUCH OSTU” Pan Maciej Dymarski przeczytał  krótki list,  który Pani Anna Sztaudynger-Kaliszewicz przesłała.

Następnie Pan Artur Leszczawski podsumował konkurs fotograficzny zorganizowany przez Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii  we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego. Nagrody pieniężne wręczył Pan Mariusz Trzak, prezes zarządu ICPiCh. Nagrodzone zdjęcia można obejrzeć w Izerskim Centrum, gdyż tematem konkursu był jego budynek.

Nagrodę za najlepsze zdjęcie 

-  „Magia szpitala”, otrzymała  Katarzyna Nowak

II miejsce przypadło Kim Mikołajczyk za „Szpital sepia” 

a III  Karolinie Radziejewskiej za „Szpital w zieleni”. 


Przyznane zostały również trzy wyróżnienia, otrzymali je:

Tomasz Czekaj – za ciekawe elementy architektoniczne,

Michał Tokarz – za oryginalne ujęcie szpitala od strony północnej z górami w tle,

Katarzyna Ulanowska – za zdjęcie „Słoneczna kopuła”.

Pan Mariusz Trzak podziękował szkole i Panu Arturowi Leszczawskiemu za współpracę i wyraził chęć i nadzieję na realizację tego typu konkursu w kolejnych edycjach.

W tym roku kontynuowany został pomysł konkursu recytatorskiego dla młodzieży. Tematem   przewodnim tegorocznego II Konkursu Recytatorskiego była „Przyroda i siły natury”. Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, liceum i pierwszy raz osoby w wieku pozaszkolnym.

Jury w składzie: Pani Bożena Danielska, Pani Władysława Hajder i Pani Halina Szyl po burzliwych obradach ustaliło następującą kolejność :

Szkoły podstawowe:

1 miejsce - Aleksandra Wronecka   SP 1  kl.V   „Dwa wiatry”  Julian Tuwim

2 miejsce - Wincenty Krawczyk     SP 1  kl.VI    „Czas”   Tadeusz Kuta

3 miejsce – Elżbieta Kamyszek   SP 5  kl. V       „Psia dusza”  Barbara Borzymowska

Wyróżnienie:
Maria Pałucka   SP 1   kl.IV   „Muzyka przyrody”  Janina Mickiewicz

Agnieszka Wójtowicz  SP 5   kl.V   „Kapuśniaczek” Julian Tuwim

Magdalena Wypij   SP 5   kl.V   „Warkocze jesieni”

Gimnazjum

1 miejsce  Magdalena Podlewska  kl. II a  „Sitowie” Julian Tuwim

2 miejsce  Martyna Mazurek  kl. I a   „Pamiętajcie o ogrodach” Jonasz Kofta

3 miejsce  - Jagoda Torbus kl. I a  „Tatry” Franciszek Nowicki

 
Liceum

1 miejsce   - Jakub Mieszała    „Tryptyk rzymski” Jan Paweł II

2 miejsce – Mikołaj Bacior    „Kapuśniaczek” Julian Tuwim

3 miejsce – Ewa Sędziszewska    „Noc jesienna”

 
Kategoria pozaszkolna

1 miejsce – Waleria Jeremicz 

2 miejsce – Iwona Abramowicz 

 

Recytatorzy zostali nagrodzeni sprzętem elektronicznym zasponsorowanym przez Związek Gmin Karkonoskich,  książkami podarowanymi przez Panią Dorotę Sztaudynger-Zaczek i Stowarzyszenie „PUCH OSTU”.  Młodzież otrzymała również bilety na zjeżdżalnię  a 22 czerwca wszyscy uczestnicy konkursu pojadą na koncert do filharmonii w Jeleniej Górze.  Sponsorem biletów jest Stowarzyszenie „PUCH OSTU” i filharmonia.   Nagrody wręczał radny, Pan Wojciech Bohdan Ginter – niewątpliwie siła napędowa Salonu Artystycznego i oprócz Stowarzyszenia „PUCH OSTU” i ZSOiMS im.J.I.Sztaudyngera główny jego inspirator.

Spotkanie w muzeum okrasił muzycznie etiudą gitarową Wincenty Krawczyk. Wincenty jest jednym z tegorocznych stypendystów Stypendium Artystycznego im. Jana Sztaudyngera przyznawanego przez Stowarzyszenie „PUCH OSTU”. Ponieważ stawiamy sobie za zadanie promowanie twórców naszego regionu ważnym elementem Salonu było spotkanie z Panią Anną Ciupińską, poetką. Pani Anna przeczytała kilka swoich wierszy z wydanego w tym roku tomiku, przed każdym wskazując  na jego inspirację.  Poezja na dobre zagościła wśród obrazów znakomitego malarza, ale i poety, Wlastimila Hofmana.

Bardzo ważne przy tego rodzaju spotkaniach są indywidualne rozmowy, które można było prowadzić oglądając przygotowane na ten dzień wystawy fotograficzne:

- prace uczniów wykonane w trakcie uczestnictwa w warsztatach fotograficzno-informatycznych,

- zdjęcia Jana Sztaudyngera z różnych okresów jego życia,

a także konsumując posiłek przygotowany przez „Kuchnię Pani Eli” na świeżym powietrzu.

 
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji kolejnego spotkania w  ramach Salonu Artystycznego Jana Sztaudyngera, sponsorom i partnerom w realizacji myślę, że udanego, piątkowego wieczoru.


Maciej Dymarski

Sponsorzy i partnerzy :
Związek Gmin Karkonoskich,  Rada Miasta Szklarska Poręba,  Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze,
"Dom Carla i Gerharta Hauptmanów"  Muzeum Karkonoskie w  Szklarskiej Porębie,  MOKSiAL,   ZSOiMS im.J.I.Sztaudyngera , Pensjonat "Orchidea",  Park Rodzinny ESPLANADA,   Karkonoski Park Narodowy,  Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii,  Kuchnia Pani Eli,   Studio Reklamy  Plagiat,            

e-mail: puchostu@wp.pl     adres do korespondencji :    ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba                               admin:  mdymarski@wp.pl