Siedziba tymczasowa i adres do korespondencji  :    ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba        e-mail: puchostu@wp.pl

powrót na stronę  główną
Salon Artystyczny Jana Sztaudyngera    - 22 czerwca 2012 r.


fot. A.Leszczawski

zobacz więcej zdjęć w galerii


22 czerwca 2012 r. realizując cele  Salonu Artystycznego Jana Sztaudyngera czyli propagowanie kultury, promowanie  twórców i uzdolnionej młodzieży spotkaliśmy się kolejny raz w „Domu Carla i Gerharta Hauptmannów” Muzeum Karkonoskim w Szklarskiej Porębie.  W ramach Salonu od  momentu uroczystego otwarcia w 2010 roku odbyło się już kilka spotkań,  a w ten piątek spotkaliśmy się tak jak rok temu w gościnnym budynku muzeum.   Spotkanie otworzyła witając wszystkich przybyłych Pani Bożena Danielska, kierownik placówki.  Kilka słów  powiedział również Burmistrz  Szklarskiej Poręby  Pan Grzegorz Sokoliński chwaląc inicjatywę  powołania Salonu i działań z nim związanych.  Prezes Stowarzyszenia „PUCH OSTU” Pan Maciej Dymarski przekazał pozdrowienia dla wszystkich zgromadzonych od  Pani Anny Sztaudynger-Kaliszewicz, córki poety,  i przedstawił krótko  przebieg  spotkania.   Twórcą, z którym mieliśmy możliwość się dzisiaj spotkać  była malarka, Pani Barbara Aleksanderska. W jednej z sal można było obejrzeć wystawę jej obrazów , a jeden z nich, przedstawiający okolicę i pobliski kościół,  Pani Aleksanderska przekazała muzeum.  

Kolejnym elementem było wręczenie nagród w konkursie fotograficznym organizowanym przez Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii  we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego. Koordynatorem szkolnym konkursu jest wiceprezes Stowarzyszenia "PUCH OSTU" Pan Artur Leszczawski.    Nagrody pieniężne wręczyły Panie Ewa Nakiewicz i Elżbieta Bogdanowicz,  przedstawicielki  zarządu ICPiCh. Tak jak w zeszłym roku tematem zdjęć był budynek szpitala.

Nagrodę za najlepsze zdjęcie  otrzymała  Wiktoria Jukniewicz ,  II miejsce przypadło  Klaudii Halow  a III miejsce Katarzynie Nowak

Przyznane zostały również wyróżnienia, otrzymali je:  Wojciech Kubiela  i  Klaudia Darul.

zobacz  zdjęcia  w zakladce aktualności >>   http://www.izer-med.com.pl/

Główną częścią spotkania był Finał III Konkursu Recytatorskiego pod hasłem „Przyroda i siły natury”. Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, liceum  oraz  osoby w wieku pozaszkolnym.

Występ przed dużą publicznością  w niecodziennej scenerii  wśród obrazów znakomitego malarza, ale i poety, Wlastimila Hofmana, przysporzył recytatorom  wielu pozytywnych przeżyć ale również powodował duży stres. Olbrzymie brawa należą się wszystkim uczestnikom , którzy przebrnęli przez kwalifikacje szkolne i wzięli udział w finale.

Po zakończeniu recytacji we wszystkich grupach wiekowych  jurorzy udali się na obrady a przed publicznością wystąpiła w dwóch utworach muzycznych Wiktoria Jukniewicz przy akompaniamencie własnym oraz Pana Artura Leszczawskiego. W oczekiwaniu na werdykt jurorów kilka skaczy kabaretowych  zaprezentowała Grupa Form Spontanicznych w  składzie: Aleksandra Hochół, Wiktoria Jukniewicz, Małgorzata Kwasik, Magdalena Podlewska,  Katarzyna Tomczyk, Roksana Sobieralska, Krzysztof Głodek, Dawid Olenderek, Adam Szczygieł i Maciej Dymarski.

Jury w składzie: Pani Barbara Aleksanderska, Pani Władysława Hajder,  Pani Halina Szyl, Pani Joanna Chmielewska oraz Pani Irena Kubera po burzliwych obradach ustaliło następującą kolejność :

Szkoły podstawowe:

1 miejsce - Iwo Mirosław Górzyński  SP 5  

2 miejsce - Aleksandra Wronecka     SP 1  

3 miejsce – Maria Pałucka   SP 1  

Wyróżnienie:
Damian Bonecki    SP 1   

Mikołaj Potrzeszcz   SP 5   

Mateusz Bożęcki   SP 5  

Gimnazjum

1 miejsce  – Jakub Olszewski   

2 miejsce  Jagoda Torbus

3 miejsce  - Natalia Sikora 

 Wyróżnienie:
Sebastian Pałdyna

  
Liceum

1 miejsce   Mikołaj BAcior

2 miejsce – Joanna Kościańska

3 miejsce – Joanna Ulanowska

 Wyróżnienie:
Dominik Nowowiejski

Kategoria pozaszkolna

1 miejsce – Iwona Abramowicz

2 miejsce – Jadwiga Butrym 

 

Recytatorzy zostali nagrodzeni sprzętem elektronicznym i monografiami zasponsorowanymi przez Urząd Miasta,   książkami podarowanymi przez ZSOiMS  oraz Karkonoski Park Narodowy .  Młodzież otrzymała również bilety na zjeżdżalnię  w Rodzinnym Parku Rozrywki. Nagrody wręczał radny, Pan Wojciech Bohdan Ginter – siła napędowa Salonu Artystycznego i oprócz Stowarzyszenia „PUCH OSTU” i ZSOiMS im.J.I.Sztaudyngera jeden z jego inspiratorów.  Pan Wojciech Ginter  przekazał  również informację  o  sponsorach  tegorocznego Salonu.

      Bardzo ważne przy tego rodzaju spotkaniach są indywidualne rozmowy, które można było prowadzić oglądając przygotowaną na ten dzień wystawę obrazów Pani Barbary Aleksanderskiej oraz przeniesioną z budynku szkoły wystawę prac stypendystów Stypendium Artystycznego im.Jana Sztaudyngera przyznawanego przez Stowarzyszenie "PUCH OSTU" .

 
 Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji kolejnego spotkania w  ramach Salonu Artystycznego Jana Sztaudyngera, sponsorom i partnerom. 


Maciej Dymarski

Sponsorzy i partnerzy :
Urząd Miasta i Burmistrz Szklarskiej Poręby,  Rada Miasta Szklarska Poręba,  
"Dom Carla i Gerharta Hauptmanów"  Muzeum Karkonoskie w  Szklarskiej Porębie,  MOKSiAL,   ZSOiMS im.J.I.Sztaudyngera ,  Rodzinny Park Rozrywki  ESPLANADA,   Karkonoski Park Narodowy,  Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii,    Studio Reklamy  Plagiat,  piekarnia  "Pod zegarem"           

e-mail: puchostu@wp.pl     adres do korespondencji :    ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba                               admin:  mdymarski@wp.pl