Siedziba tymczasowa i adres do korespondencji  :    ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba        e-mail: puchostu@wp.pl

powrót na stronę  główną

Plan  działań   - zadania
1.Propagowanie piękna naszego regionu i twórców mieszkających na naszym terenie

Projekt "Wędrówki z fraszką"

Wytyczenie tras turystycznych  nazwanych „Sztaudyngerowskimi Trasami Turystycznymi” „artystycznej”-Mała STT i „widokowej”- Duża STT  po szlakach górskich  (zobacz projekt)

Umieszczenie w określonych miejscach na tych trasach tabliczek z fraszkami,  a w centrum miasta, przy szkole  i przy spalonym domu Sztaudyngera tablic-map z przebiegiem tych tras. Opracowanie folderu do tych tras.

Organizowanie wspólnych wypraw tymi trasami.

Projekt -KLUB MIŁOŚNIKÓW TWÓRCZOŚCI JANA SZTAUDYNGERA

Propagowanie twórczości Jana Sztaudyngera w kraju i za granicą, skupianie jej miłośnikó

2. Ratowanie dziedzictwa kulturowego

Projekt "Twórcy i wybitne postacie regionu"

Wybudowanie w Szklarskiej Porębie muzeum Jana Sztaudyngera (najlepiej w miejscu, gdzie stał dom Sztaudyngera) oraz prowadzenie działań kulturalnych związanych z tym muzeum (m.in. powstanie teatru lalek)

Organizowanie okazjonalnych wystaw dotyczących Jana Sztaudyngera i innych twórców oraz wydarzeń.

Projekt edukacyjny we współpracy ze Szkolnym Klubem Europejskim  „Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Szklarskiej Poręby” opracowanie i wydanie w formie albumowej 

3. Wspomaganie wyrównywania szans

Projekt "Przestrzeń dla uzdolnień - równaj szanse"

Wspieranie uzdolnień dzieci i młodzieży m.in. poprzez ufundowanie „Stypendium Artystycznego im.Jana Sztaudyngera” dla uczniów uzdolnionych artystycznie ( plastyka, poezja, muzyka itp.) ( jednym z kryteriów będzie również niski budżet rodzinny)

zobacz >>   regulamin, stypendyści        

4. Pomoc placówkom oświatowym

Projekt "Szkoła i społeczność lokalna bliżej kultury"

Pomoc w wybudowaniu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie im.J.I.Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie auli ze sceną (adaptacja i remont istniejących pomieszczeń )do wykorzystania przez szkołę oraz na uroczystości i imprezy kulturalne o zasięgu miejskim.

Organizowanie wyjazdów na koncerty i spektakle teatralne.

Projekt "Na naukę nigdy nie jest za późno"

czyli m.in. Uniwersytet "trzeciego wieku"


           

e-mail: puchostu@wp.pl     adres do korespondencji :    ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba                               admin:  mdymarski@wp.pl