Siedziba tymczasowa i adres do korespondencji  :    ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba        e-mail: puchostu@wp.pl

powrót na stronę  główną


Regulamin   
 pobierz w Wordzie        
zobacz>>

Karta zgłoszenia
  kandydata    pobierz w Wordzie
Stypendium Artystyczne  im. Jana  Sztaudyngera
przyznawane jest przez Stowarzyszenie od 2007 roku

S t y p e n d y ś c i : 

 

Stypendyści 2007

 

      - Marta Chmielecka  (plastyka)

      - Mateusz Galik   (plastyka)

      - Justyna Ilnicka    (muzyka)

      - Klaudia Sobieralska   (muzyka)

Stypendyści 2008

      - Mateusz Galik   (plastyka)

      - Malwina Bodzioch   (muzyka)

      - Diana Chyrzyńska   (plastyka)

      - Wiktoria Jukniewicz   (plastyka)

      - Radosław Lipiński    (plastyka)

Stypendyści 2009

  

      - Mateusz Galik    (plastyka)

      - Michał Leś     (muzyka)

      - Radosław Lipiński    (plastyka)

       - Amelia Tereszkiewicz   (plastyka)

      - Katarzyna Ulanowska   (plastyka)

Stypendyści 2010

  

      - Agnieszka Baca    (plastyka)

      - Mateusz Galik       (plastyka)

      - Kamil Orłowski    (fotografia)

       - Katarzyna Ulanowska   (plastyka)

Stypendyści 2011

  

      - Małgorzata Dziergwa   (muzyka)

      - Wincenty Krawczyk     (muzyka)

      - Karolina Radziejewska   (plastyka)

       - Katarzyna Ulanowska  (plastyka)
                                                                         


Stypendyści 2012

  

      - Natalia Hunkiewicz   (fotografia)

      - Wojciech Kubiela     (fotografia)

      - Julia Schafer   (plastyka)

       - Martyna Mazurek  (plastyka)
                                                                         

Stypendyści 2013

  

      - Martyna Mazurek  

      - Karolina Radziejewska  

      - Julia Schafer   

       - Joanna Turek 
      - Katarzyna Ulanowska
                                  ( wszyscy plastyka)

Stypendyści 2014    (od lewej)

  

 - Maciej Sulima  (fotografia, film)

 - Katarzyna Nowak   (fotografia)      

 - Michał Kaźmierczak   (muzyka)

 - Zuzanna Napora   (plastyka)

 - Oliwia Socha   (muzyka)                           

Stypendyści 2015   (od lewej)

  

      - Kamil Czupryna   (plastyka)

      - Karolina Sikora   (plastyka)

      - Natalia Tarka   (plastyka)

       - Emilia Wajdowicz (literatura)
      - Ignacy Fitzet  (muzyka)

  

góra strony

Regulamin 

 1. Stypendium jest ufundowane przez Stowarzyszenie „PUCH OSTU”  z siedzibą w Szklarskiej Porębie (zwanego dalej „Stowarzyszeniem”).

2.   Przyznawane będzie raz w roku i wręczane przy okazji Dnia Patrona organizowanego przez ZSO i SMS w Biathlonie im.J.I.Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie.

Kandydatów zgłaszać można od 01 stycznia do 31 marca każdego roku.

3. Stypendium przyznawane będzie uzdolnionym artystycznie uczniom (sztuki plastyczne, literatura, muzyka, fotografia), uczęszczającym do szkół na terenie Szklarskiej Poręby, w dwóch kategoriach wiekowych:

-   szkoła podstawowa,

-   gimnazjum i liceum.

Stypendium, jako wsparcie finansowe dla ucznia, ma się przyczynić do dalszego rozwoju artystycznego ucznia.

4.     Osoby, które otrzymają stypendium wybierać będzie Kolegium Stypendialne złożone z osób wybranych spośród członków Stowarzyszenia.

5.     Kandydatów do przyznania stypendium zgłaszać mogą szkoły, wychowawcy, nauczyciele oraz osoby prowadzące zajęcia pozalekcyjne lub pozaszkolne.

6.      Główne kryteria, które będzie brało pod uwagę Kolegium Stypendialne to:

-   zdolności artystyczne ucznia,

-   jego trudna sytuacja materialna,

-   dotychczasowe osiągnięcia artystyczne lub realna możliwość takich osiągnięć w przyszłości,

Kolegium Stypendialne może poprosić kandydata o osobistą prezentację swoich prac lub umiejętności.

7.     Kolegium Stypendialne ma prawo nie przyznać Stypendium za dany rok.

8.  Stypendium jest wypłacane w formie pieniężnej. Po wybraniu w danym roku stypendystów przez Kolegium Stypendialne o wysokości wypłacanego stypendium decyduje  Zarząd podejmując stosowną uchwałę.

9.  W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie ma prawo do zmiany formy wypłaty Stypendium lub rozliczeń na podstawie faktur lub paragonów.

Regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków  w dniu 19 grudnia 2006 r.

góra strony


                                

       

e-mail: puchostu@wp.pl     adres do korespondencji :    ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba                               admin:  mdymarski@wp.pl