Siedziba tymczasowa i adres do korespondencji  :    ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba        e-mail: puchostu@wp.pl

powrót na stronę  główną
Salon Artystyczny Jana Sztaudyngera    - 9 czerwca 2017 r.


fot. A.Leszczawski

Spotkania w ramach Salonu już tradycyjnie rozpoczynają się w piątkowe, czerwcowe popołudnie. Tegoroczny Salon Artystyczny Jana Sztaudyngera zadomowił się pod wyciągiem w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej. Spotkanie w ramach Salonu Artystycznego poprowadzili:  Emilia Wajdowicz i Maciej Dymarski.  Emilia przypomniała, że taka właśnie jest idea Salonu Artystycznego czyli współdziałanie instytucji i osób fizycznych w celu szerzenia kultury.  Naturalne jest więc wędrowanie  Salonu po różnych miejscach w Szklarskiej Porębie. Najczęściej gościł nas "Dom Carla i Gerharta Hauptmanów"  Muzeum Karkonoskie w  Szklarskiej Porębie, ale również Restauracja "Kaprys".

 Popołudnie 9 czerwca 2017 r.  rozpoczęło się od koncertu Zespołu Wokalnego "Głosowanie" pod kierunkiem Pana Jacka Szreniawy. Zespół działa przy Jeleniogórskim Centrum Kultury. Ponieważ członkami zespołu są również mieszkańcy Szklarskiej Poręby nie jest rzeczą niezwykłą koncert "Głosowania" w naszym mieście. Kolejnym elementem spotkania było przesłuchanie finalistów VIII Konkursu Recytatorskiego odbywającego się jak zawsze pod pod hasłem „Przyroda i siły natury”.  Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum oraz liceum.  Przed rozpoczęciem finału konkursu recytatorzy wylosowali kolejność swoich wystąpień.  Po zakończeniu recytacji jurorki  udały się na naradę.

W trakcie obrad jurorek na scenie pojawiły się tegoroczne stypendystki  Stypendium Artystycznego im. Jana Sztaudyngera. Prezes Stowarzyszenia "PUCH OSTU" Pan Maciej Dymarski wręczył trzy z czterech przyznanych stypendiów. Stypendium ma na celu wspieranie przez Stowarzyszenie uzdolnień dzieci i młodzieży. Stypendia otrzymały : Zuzanna Waliszewska (plastyka), Ines Miszczyszyn (plastyka), Emilia Wajdowicz (literatura i plastyka - opowiadanie "Czarny  pies" przeczytaj>> ) oraz Nina Kaczmarska (literatura i muzyka). Nina otrzyma stypendium w trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

Rok 2017 został ogłoszony w naszym mieście Rokiem Hofmanowskim. W Salonie zaznaczyliśmy poetycką twórczość naszego znamienitego malarza oraz jego przyjacielskie kontakty z Janem Sztaudyngerem. Julia Chmielewska zaprezentowała wiersz "Modlitwa Hofmana", Pani Agnieszka Gwóźdź "Kuźnię skrzydeł", Pan Feliks Rosik przedstawił fragment tekstu Jana Sztaudyngera opisujący Wlastimila Hofmana przy pracy, dwa wiersze Hofmana zaprezentowały Panie Halina Gąsiorek i Bożena Czesna. Wystąpienia te przeplatane były "okraszaniem muzycznym".  "Okraszali": Tymon i Malwina Świtalscy (keyboard), Wiktoria Mieszała (śpiew i ukulele), Przemysław Kozik (akompaniament na gitarze). Tą część spotkania zakończył dwoma utworami na organy Michał Kaźmierczak (niestety nie mieliśmy organów, więc został użyty keyboard).

W oczekiwaniu na decyzję jurorek przyszedł czas na ciasto, kawę, herbatę oraz rozmowy i podziwianie prac plastycznych i literackich nagrodzonych stypendystek. Na sali wystawowej pojawiły się też informacje o wcześniejszych stypendystach i ich prace. Urozmaiceniem tej sali była "wyspa z fraszkami" Jana Sztaudyngera.

Jurorki zakończyły swoją pracę i na dźwięk czarodziejskiego dzwoneczka wszyscy zebrali się ponownie w głównej sali, żeby wysłuchać ich werdyktu.  Jury w składzie: Pani Jolanta Albańska, Pani Władysława Hajder oraz Pani Halina Szyl ustaliło następującą kolejność :

Szkoły podstawowe:

1 miejsce - Amelia Naumowicz  "Wędrówka"  D. Wawiłow

2 miejsce - Kinga Nakiewicz     "Ballada o szczęściu"  s.Magdalena Nazaretanka 

3 miejsce – Alicja Antoniak   "Pan Słowik"   M.Załucki  

Wyróżnienie:
Emila Wajdowicz    "Poranek"  T. Łuczuk  

Julia Chmielewska   "Matka Boska na nartach"  J.I.Sztaudynger  

Malwina Świtalska   "Słońce - gorąca gwiazda"  L.Marjańska

Gimnazjum

1 miejsce   - Noemi Bogaczyk   -  "Sonata księżycowa"  J.Brzechwa

2 miejsce –  Nicoletta Marceniuk   -  "Modlitwa konia z transportu"  B.Borzymowska

3 miejsce – Martyna Kuzaj -   "Wyprawa do lasu"  Cz. Miłosz

 Wyróżnienie:
Amelia Przebierowska  -  "Śmiesznie"    A.Kamieńska


Liceum

1 miejsce   Przemysław Kozik   -  "Moje ulubione drzewo"  W. Młynarski

2 miejsce –  Aleksandra Wronecka  -  "Limba"   A. Asnyk

3 miejsce –   Ewa Małaszuk -   "Topielec"  B.Leśmian

Olbrzymie brawa należą się wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w kwalifikacjach szkolnych i zaprezentowali się w finale.  Nagrody wręczali : Pan Bohdan Ginter i Pan Maciej Dymarski

Recytatorzy zostali nagrodzeni sprzętem elektronicznym oraz najnowszym wydaniem książki "Puch ostu" zakupionymi z dotacji miejskiej przeznaczonej na realizację zadań publicznych.  Młodzież otrzymała również bilety na atrakcje serwowane przez Rodzinny Park Rozrywki. Dopełnieniem były okazałe  szklane puchary z grawerką Salonu Artystycznego.

Aktualną formą jego kontaktów jest rozsyłanie elektronicznych edycji “Zbioru Szkiców Projektów i Scenariuszy PORANNA KAWA”. Wystawa prezentuje też indywidualne dzieła Wacława Ropieckiego z różnych okresów – fotografie i kolaże – ale wskazuje przede wszystkim na jego ideę spotkań, których celem jest zabieganie “o bliższy międzyludzki kontakt” – jak wyraził to w tytule wystawy prac polskich - See more at: http://muzeumwspolczesne.pl/mww/kalendarium/wystawa/waclaw-ropiecki-archipelag-podrozujacej-galerii/#sthash.zMncJWRX.dpuf
Aktualną formą jego kontaktów jest rozsyłanie elektronicznych edycji “Zbioru Szkiców Projektów i Scenariuszy PORANNA KAWA”. Wystawa prezentuje też indywidualne dzieła Wacława Ropieckiego z różnych okresów – fotografie i kolaże – ale wskazuje przede wszystkim na jego ideę spotkań, których celem jest zabieganie “o bliższy międzyludzki kontakt” – jak wyraził to w tytule wystawy prac polskich - See more at: http://muzeumwspolczesne.pl/mww/kalendarium/wystawa/waclaw-ropiecki-archipelag-podrozujacej-galerii/#sthash.zMncJWRX.dpuf

Aktualną formą jego kontaktów jest rozsyłanie elektronicznych edycji “Zbioru Szkiców Projektów i Scenariuszy PORANNA KAWA”. Wystawa prezentuje też indywidualne dzieła Wacława Ropieckiego z różnych okresów – fotografie i kolaże – ale wskazuje przede wszystkim na jego ideę spotkań, których celem jest zabieganie “o bliższy międzyludzki kontakt” – jak wyraził to w tytule wystawy prac polskich - See more at: http://muzeumwspolczesne.pl/mww/kalendarium/wystawa/waclaw-ropiecki-archipelag-podrozujacej-galerii/#sthash.zMncJWRX.dpuf

 
 Dziękujemy w imieniu Stowarzyszenia "PUCH OSTU" wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji dzisiejszego  spotkania.

                                                                                                                                                 M.D.


Sponsorzy i partnerzy :
Karkonoski Park Narodowy, ZSOiMS im.J.I.Sztaudyngera , Rodzinny Park Rozrywki  ESPLANADA, Urząd Miasta Szklarska Poręba

           

e-mail: puchostu@wp.pl     adres do korespondencji :    ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba                               admin:  mdymarski@wp.pl